Historia klasycyzmu i klasyka w aranżacji wnÄ™trza - Sztukateria wewnętrzna

Dodane: 20-08-2016 15:14
Historia klasycyzmu i klasyka w aranżacji wnÄ™trza - Sztukateria wewnętrzna e lata swojej Å›wietnoÅ›ci ma już dawno za sobÄ…, co nie zmienia jednak faktu, że nadal sporo osób decyduje siÄ™ na wykorzystanie tej techniki w swoim mieszkaniu. Zasadniczo, sztukateria to odlewy montowane na Å›cianach czy suficie, których zadaniem jest oczywiÅ›cie udekorowanie przestrzeni mieszkalnej. W każdej aglomeracji miejskiej znajdziemy co najmniej kilka firm specjalizujÄ…cych siÄ™ w tej dziedzinie, wiÄ™c nie powinniÅ›my mieć z tym problemu, jeÅ›li zdecydujemy siÄ™ na taki zabieg w swoim domu. Wystarczy tylko skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Sztukateria - definicjaSztukateria ? stiuki i inne elementy dekoracyjne (np. putta, ornamenty, gzymsy wewnÄ…trz pomieszczeÅ„) wykonane z gipsu lub żywicy poliestrowej, czÄ™sto odlewane i montowane do podÅ‚oża (do Å›cian, sufitów). Stosowane w architekturze od starożytnoÅ›ci, upowszechniÅ‚y siÄ™ w okresie renesansu i baroku. ŹródÅ‚o: http://pl.wikipedia.org/wiki/SztukateriaKilka faktówKlasycyzm (z Å‚ac. classicus ? doskonaÅ‚y, pierwszorzÄ™dny, wzorowy, wyuczony) ? styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ do kultury starożytnych Rzymian i Greków. Styl ten nawiÄ…zywaÅ‚ głównie do antyku. W Europie tzw. ?powrót do źródeÅ‚? (klasycznych) pojawiÅ‚ siÄ™ już w renesansie ? jako odrodzenie kultury wielkiego Rzymu. Jako styl dominujÄ…cy epoki wpÅ‚ywaÅ‚ na ksztaÅ‚t innych nurtów kulturowych okresu jak manieryzm, barok, rokoko. TrwaÅ‚ do koÅ„ca wieku XVIII, w niektórych krajach do lat 30. nastÄ™pnego stulecia, a nawet dÅ‚użej. Zmodyfikowany klasycyzm przeradzaÅ‚ siÄ™ czasem w eklektyzm koÅ„ca XIX wieku. Klasycyzm jako styl panowaÅ‚ w epoce oÅ›wiecenia. NajpeÅ‚niejszy rozkwit klasycyzmu nastÄ…piÅ‚ w I poÅ‚. XVIII wieku. W dziedzinie literatury swoisty kres klasycyzmu przyniosÅ‚a walka klasyków z romantykami. Zauroczenie klasycznÄ… harmoniÄ… pojawiaÅ‚o siÄ™ wielokrotnie, także w XX wieku, pod postaciÄ… neoklasycyzmu (w literaturze, w architekturze), a nastÄ™pnie wÅ›ród artystów awangardowych, np. u Picassa. Klasycyzm w Polsce bywa też zwany stylem stanisÅ‚awowskim (od króla StanisÅ‚awa Augusta Poniatowskiego).ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm