Jak wykoÅ„czyć elewacjÄ™ i wnÄ™trze w stylu klasycznym? - Sztukateria wewnętrzna

Dodane: 28-06-2016 13:48
Jak wykoÅ„czyć elewacjÄ™ i wnÄ™trze w stylu klasycznym? - Sztukateria wewnętrzna nkcjÄ™ ozdobnÄ…. W tym ostatnim przypadku gzyms tworzyć może kilka profilowanych listew z dodatkowymi ozdobami umieszczonymi nad lub pod listwami. Gzyms (geison) w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu byÅ‚ jednym z elementów belkowania. ChroniÅ‚ fryzy i koronowaÅ‚ caÅ‚e belkowanie. DziÅ› wykonuje siÄ™ w budownictwie gzymsy o formach zupeÅ‚nie prostych i Å›ciÅ›le funkcjonalnych. PodziaÅ‚ gzymsów: zewnÄ™trzne, wÅ›ród których wyróżnia siÄ™: główne (koronujÄ…ce, wieÅ„czÄ…ce) ? wieÅ„czÄ… Å›cianÄ™ budowli, cokoÅ‚owe ? oddzielajÄ… cokół od lica muru, dziaÅ‚owe (miÄ™dzypiÄ™trowe) ? dzielÄ… pÅ‚aszczyznÄ™ Å›ciany podkreÅ›lajÄ…c poziomy poszczególnych kondygnacji, nadokienne ? gzymsy przerywane, znajdujÄ…ce siÄ™ nad otworami okiennymi, zazwyczaj powielajÄ…ce ich szerokość, podokienne ? gzymsy ciÄ…gÅ‚e, przebiegajÄ…ce pod wszystkimi oknami danej kondygnacji, parapetowe ? gzymsy przerywane, znajdujÄ…ce siÄ™ pod otworami okiennymi, zazwyczaj powielajÄ…ce ich szerokość, naddrzwiowe (nadportalowe) ? znajdujÄ…ce siÄ™ nad otworami drzwiowymi, oraz wewnÄ™trzne, które zdobiÄ… Å›ciany, kominki, piece i sprzÄ™ty.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/GzymsWnÄ™trza z House of Cards - przykÅ‚ad stylu klasycznegoLubicie amerykaÅ„skie seriale, gdzie część akcji dzieje siÄ™ w eleganckich gabinetach, albo w BiaÅ‚ym Domu? Lubicie House of Cards, peÅ‚ne klasycznych rozwiÄ…zaÅ„? NaprawdÄ™ jest czym siÄ™ inspirować! Warto zwrócić uwagÄ™ na to, że na Å›cianach jest zastosowana sztukateria - sÄ… listwy na suficie, czÄ™sto rozety w centralnym punkcie, wreszcie charakterystyczne lamperie, czy biaÅ‚e wysokie listwy przypodÅ‚ogowe. RzÄ…dzi detal, ale jednoczeÅ›nie nie ma przepychu, wszystkie elementy (mimo, że jest ich wiele) doskonale ze sobÄ… współgrajÄ…. Chcesz mieć takie wnÄ™trze? To prostsze niż myÅ›lisz :) Jednak pamiÄ™taj, że w bloku z wielkiej pÅ‚yty to raczej nie bÄ™dzie dobrze wyglÄ…daÅ‚o. JeÅ›li mieszkasz w kamienicy, lub stylowym apartamentowcu - zainspiruj siÄ™!Niepowtarzalny styl sztukateryjnyNasz dom nie musi być taki jak wszystkie inne w okolicy. To my sami możemy być architektami swoich wnÄ™trz, dlatego zadajmy o to, by byÅ‚y one niepowtarzalne. DziÄ™ki swoim pomysÅ‚om możemy osiÄ…gnąć naprawdÄ™ wiele, wiÄ™c zacznijmy je wprowadzać w życie. Już dziÅ› pomyÅ›lmy o tym, jak może wyglÄ…dać pokój, w którym teraz siedzimy. Czy jest on idealny? Czy nam odpowiada? A może coÅ› byÅ›my chcieli w nim zmienić? JeÅ›li nawet nie wiemy co, to posÅ‚uchajmy rad wielu projektantów wnÄ™trz, którzy czÄ™sto decydujÄ… siÄ™ na sztukateriÄ™ nie tylko elewacyjnÄ…, ale także wÅ‚aÅ›nie wewnÄ™trznÄ…. Może ona naprawdÄ™ mocno zmienić oblicze naszych przestrzeni. Dopasujmy zatem elementy i zmieÅ„my swoje otoczenie na lepsze nie za tydzieÅ„, czy dwa ? a dzisiaj.