Ogólnie o sztukaterii i wnÄ™trzach - Sztukateria wewnętrzna

Dodane: 19-06-2016 18:48
Ogólnie o sztukaterii i wnÄ™trzach - Sztukateria wewnętrzna e kolorystyczne przygotowane przez producenta. W formie podstawowej listwy z MDF sÄ… biaÅ‚e, jednak można je malować. SÄ… idealnym wyborem dla kogoÅ›, kto szuka wysokich listew - można kupić takie, które majÄ… nawet wiÄ™cej niż 15 cm wysokoÅ›ci. MDF jest bardzo trwaÅ‚ym materiaÅ‚em, nie odksztaÅ‚ca siÄ™ pod wpÅ‚ywem zmian temperatury, czy wilgotnoÅ›ci (co może siÄ™ przydarzyć listwom drewnianym). I prezentuje siÄ™ dużo lepiej, niż listwy z PVC. Co to jest MDF?MDF (ang. Medium-Density Fibreboard) ? pÅ‚yta pilÅ›niowa Å›redniej gÄ™stoÅ›ci stanowiÄ…ca podstawowy materiaÅ‚ do produkcji mebli i wyrobów stolarskich. Nazwa MDF pochodzi od docelowej gÄ™stoÅ›ci pÅ‚yty pilÅ›niowej, która wynosi od 500 kg/m3 do 1000 kg/m31. Warto zwrócić uwagÄ™ na fakt, że subiektywna gÄ™stość pÅ‚yty zależy od gÄ™stoÅ›ci włókien, które byÅ‚y użyte do jej wytworzenia. Cienka pÅ‚yta MDF o gÄ™stoÅ›ci powyżej 850 kg/m3 stworzona z może być uważana za HDF. ProdukcjÄ™ pÅ‚yt MDF na masowÄ… skalÄ™ rozpoczÄ™to w Europie i Ameryce Północnej w latach 80. XX w. Zalety pÅ‚yty MDF: doskonaÅ‚e podÅ‚oże dla fornirów, folii 3D, papierów dekoracyjnych melaminowanych; izotropowa (jej wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci sÄ… takie same we wszystkich kierunkach, na skutek braku ziarna), a wiÄ™c nie ma tendencji do podziaÅ‚u; elastyczna, może być stosowana do powierzchni zakrzywionych; Å‚atwa w ksztaÅ‚towaniu, daje siÄ™ Å‚atwo frezować w dowolny sposób; dziÄ™ki odpowiednim dodatkom może mieć rózne wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci (np. wilgocioodporna, niezapalna, barwiona w caÅ‚ym przekroju itd.); dostÄ™pna w wielu gruboÅ›ciach i formatach; Å‚atwa do wykoÅ„czenia (np. farbÄ…). ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_MDFDefinicja stiukówStiuk ? materiaÅ‚ zdobniczy w postaci tynku szlachetnego, mieszanina gipsu, wapienia i drobnego piasku lub pyÅ‚u marmurowego, Å‚atwa do formowania, szybko twardniejÄ…ca. CzÄ™sto barwiona na różne kolory, nakÅ‚adana na podÅ‚oże (Å›ciany i elementy architektoniczne), gÅ‚adzona i polerowana po wyschniÄ™ciu. Używana najczęściej we wnÄ™trzach budowli. Gotowy stiuk czÄ™sto imitowaÅ‚ marmur. Stosowany do wykonywania tynków, rzeźb peÅ‚noplastycznych, pÅ‚askorzeźbionej dekoracji Å›ciennej (sztukateria). Znany byÅ‚ w okresie starożytnoÅ›ci (starożytny Rzym), wczesnego chrzeÅ›cijaÅ„stwa, sztuce mauretaÅ„skiej, rozpowszechniony w czasach renesansu i baroku. StanowiÅ‚ także podstawowy materiaÅ‚ w ornamentyce i architekturze Majów. ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stiuk