Oryginalnie i klasycznie - sztukateria - Sztukateria wewnętrzna

Dodane: 05-07-2016 11:20
Oryginalnie i klasycznie - sztukateria - Sztukateria wewnętrzna naprawdÄ™ duży bÅ‚Ä…d. Ani nie wyglÄ…da to dobrze, ani nie jest praktyczne. Takie listwy sÄ… ze zÅ‚ej jakoÅ›ci materiaÅ‚u, sÄ… też za niskie, co sprawia że podczas mycia podÅ‚ogi Å‚atwiej jest zabrudzić Å›cianÄ™. Na szczęście - coraz wiÄ™kszÄ… popularność zdobywajÄ… listwy z mdf. Najczęściej wybieramy biaÅ‚e, ponieważ tworzÄ… Å‚adnÄ… liniÄ™ odcinajÄ…cÄ… podÅ‚ogÄ™ i pasujÄ… do każdego stylu, idealnie również komponujÄ… siÄ™ z biaÅ‚ymi oÅ›cieżnicami drzwi. JeÅ›li nie wiesz na jakie listwy siÄ™ zdecydować, to takie bÄ™dÄ… najbezpieczniejszym wyborem. MDF - definicjaMDF (ang. Medium-Density Fibreboard) ? pÅ‚yta pilÅ›niowa Å›redniej gÄ™stoÅ›ci stanowiÄ…ca podstawowy materiaÅ‚ do produkcji mebli i wyrobów stolarskich. Nazwa MDF pochodzi od docelowej gÄ™stoÅ›ci pÅ‚yty pilÅ›niowej, która wynosi od 500 kg/m3 do 1000 kg/m31. Warto zwrócić uwagÄ™ na fakt, że subiektywna gÄ™stość pÅ‚yty zależy od gÄ™stoÅ›ci włókien, które byÅ‚y użyte do jej wytworzenia. Cienka pÅ‚yta MDF o gÄ™stoÅ›ci powyżej 850 kg/m3 stworzona z może być uważana za HDF. ProdukcjÄ™ pÅ‚yt MDF na masowÄ… skalÄ™ rozpoczÄ™to w Europie i Ameryce Północnej w latach 80. XX w. Zalety pÅ‚yty MDF: doskonaÅ‚e podÅ‚oże dla fornirów, folii 3D, papierów dekoracyjnych melaminowanych; izotropowa (jej wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci sÄ… takie same we wszystkich kierunkach, na skutek braku ziarna), a wiÄ™c nie ma tendencji do podziaÅ‚u; elastyczna, może być stosowana do powierzchni zakrzywionych; Å‚atwa w ksztaÅ‚towaniu, daje siÄ™ Å‚atwo frezować w dowolny sposób; dziÄ™ki odpowiednim dodatkom może mieć rózne wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci (np. wilgocioodporna, niezapalna, barwiona w caÅ‚ym przekroju itd.); dostÄ™pna w wielu gruboÅ›ciach i formatach; Å‚atwa do wykoÅ„czenia (np. farbÄ…). ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_MDFDefinicja stiukówStiuk ? materiaÅ‚ zdobniczy w postaci tynku szlachetnego, mieszanina gipsu, wapienia i drobnego piasku lub pyÅ‚u marmurowego, Å‚atwa do formowania, szybko twardniejÄ…ca. CzÄ™sto barwiona na różne kolory, nakÅ‚adana na podÅ‚oże (Å›ciany i elementy architektoniczne), gÅ‚adzona i polerowana po wyschniÄ™ciu. Używana najczęściej we wnÄ™trzach budowli. Gotowy stiuk czÄ™sto imitowaÅ‚ marmur. Stosowany do wykonywania tynków, rzeźb peÅ‚noplastycznych, pÅ‚askorzeźbionej dekoracji Å›ciennej (sztukateria). Znany byÅ‚ w okresie starożytnoÅ›ci (starożytny Rzym), wczesnego chrzeÅ›cijaÅ„stwa, sztuce mauretaÅ„skiej, rozpowszechniony w czasach renesansu i baroku. StanowiÅ‚ także podstawowy materiaÅ‚ w ornamentyce i architekturze Majów. ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stiuk